Skip to content
jan 11 / troels

2. udgave er på gaden!

Førsteudgaven af »Mælk og sundhed – hvad er det, du drikker?« blev udsat for massiv nedrakning fra bl.a. Arne Astrup (hvis økonomiske bånd til mejeriindustrien er velkendte), men det faglige indhold i kritikken var tyndt. I den nye udgave har vi svaret på den relevante kritik og uddybet nogle af de svagheder, som vore kritikere havde peget på.
Hovedkonklusionen er dog den samme: Holder man sig til forskning, der ikke er sponsoreret, tegner der sig et billede af mælk og mælkeprodukter som et alvorligt problem for folkesundheden.

Det er naturligvis en kontroversiel konklusion. Forestillingen om mælk som sundhedens kilde er så dybt indlejret i den danske folkesjæl, at de fleste simpelthen nægter at anerkende, at forestillingen kan så meget som diskuteres. Det mest almindelige argument til forsvar for mælk er, at vi danskere da altid har drukket mælk (hvilket ikke er rigtigt), og at mælken derfor ikke kan have noget at gøre med befolkningens stigende sygelighed.

Men det argument overser to vigtige udviklinger, der er sket gennem de sidste 20 – 30 år. For det første har landbrugets produktionsmetoder ændret sig drastisk, og det har haft indflydelse på mælkens sammensætning. Det vigtigste er, at fodring med majs i stedet for græs har ændret sammensætningen af fedtsyrer i mælken, og at den voldsomt forøgede mælkeydelse har øget mængden af væksthormoner i mælken. Og for det andet indtager befolkningen meget mere mælk skjult i pålæg, færdigretter osv. end tidligere.

Vi mener derfor, det er på høje tid med en uhildet diskussion af det sundhedsmæssige fornuftige i, at mælk og mælkeprodukter udgør så stor en del af danskernes kost, som tilfældet er.

Køb bogen, brug den som gave, og vær med til at sprede kendskabet til problemerne med mælk. Bare ét barn reddet fra sukkersyge er besværet værd!

TVØ.

Skriv en kommentar